Lantbruket

Knivberga är ett modern lantbruk på 145 ha åker och 150 ha skog.

1999 tog Patrik över Franzen & Söner AB och familjejordbruket.

 

På Knivberga har det funnits mjölkkor fram till 2008.

Patrik är väldigt avelsintresserad och hade fött upp en liten köttdjursbesättning som sakta växte till ganska många djur. Samt en liten besättning Highland Cattle köptes in som betesputsare.

2011 fick även köttdjuren lämna Knivberga och nu finns bara ett fåtal Highland Cattle kvar och nu jobbar Patrik mest med entreprenad verksamhet.

 

Franzen o Söner AB är en Entreprenadverksamhet av hög kvalite och har en modern stor maskinpark som erbjuder:

 

  • Slåtter, pressning, plastning, transport
  • Majshackning
  • Skitkörning
  • Sprutning
  • Halmpressning
  • Gödningsspridning
  • Snöröjning/Sandning
  • Grävning
  • Personaluthyrning
  • Matgjord

Tillsammans med Mattias Jackobsson driver Patrik även ett entreprenad företag som heter PAMA AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majs körning

<------